-Vi produserer ulike krydderblandinger, teblandinger og salter fra urtehagen og fra ville vekster og sopp. Kan kjøpes i gårdsbutikken.